"Phenotype" (pink art installation)

Pawel-Wocial-fenotyp-wspolczesna-instalacja-min

"Phenotype" (pink art installation)

The pink installation was made in three skylights placed in the roof of Eskulap, a well-known club in Poznań. In each of them, some hardly recognizable objects were moving mechanically on pink linen.

The situation was quite uncomfortable for the audience. The skylights were located at a height of six meters, and people could see the objects just from below. When they finally recognized their shape – barking dogs, an old object of children’s desires, it turned out that the toys were endowed with a characteristic organic quality – they were urinating. This peculiar life function in this case made it possible to leave a message. One of the dogs peed on the audience an inscription, “LOWE KROWE”- (“I love the cow”) – a Polish silly nursery rhyme once cited by children.

 

A phenotype stands for a set of anatomical, physiological and chemical characteristics of the body which result from the interaction of genotype and environmental conditions in which the body develops and stays.

By letting the toys speak, the pink installation has become an ironic commentary on the modern version of man who builds strong emotional relationships with things.

The installation „Phenotype” encourages the viewer to search for their inner child, a sensitivity that allows them to create their new worlds and see the hidden features of those already found. 

Exhibitions:

„Pożar – Dziecko = Zapałki” [Fire – Child = Matches”], Galeria Przychodnia, Klub Eskulap, Poznań, Poland, 2009

"Fenotyp" (różowa instalacja)

Różowa instalacja artystyczna „Fenotyp” (pierwotnie: „Phenotype”) była zrealizowana w trzech świetlikach zamontowanych w dachu znanego poznańskiego klubu Eskulap. W każdym z nich znajdowało się naciągnięte różowe płótno, po którym mechanicznie przemieszczały się trudne do rozpoznania obiekty.

Sytuacja odbiorcza była dość niewygodna. Świetliki znajdowały się na wysokości sześciu metrów, a widz oglądał je z dołu. Kiedy w końcu zdążył rozpoznać w nich szczekające pieski, dawny obiekt dziecięcych pragnień, okazywało się, że zabawki obdarzone są jedną właściwością organiczną – oddają mocz. Osobliwa w tym wypadku funkcja życiowa pozwoliła na zostawienie wiadomości. Jeden z piesków wysikał na widzów „LOWE KROWE” – popularne kiedyś wśród dzieci prześmiewcze zawołanie.   

Odbiorca obserwuje akcję, która ma miejsce w trzech świetlikach podwieszonych pod sufitem. Widza drażni niedostępność obiektu i swego rodzaju wysiłek, który musi włożyć w rozszyfrowanie akcji, która ma miejsce we wnętrzu instalacji. Obiekt tylko do pewnego stopnia naprowadza widza na to, co dzieje się w środku, resztę zmuszony jest sam sobie wyobrazić,  dopowiedzieć. 

Odbiorca dostrzega jedynie cienie i ślady, pozostawione przez poruszające się, zdawałoby się mechaniczne przedmioty na różowej tkaninie. Gdy obserwujący myśli już, że rozwiązał zagadkę wnętrza obiektu, otrzymuje kolejne informacje. 

Ta mechaniczna projekcja zaczyna przejawiać cechy organiczne- zauważalne są bowiem stróżki moczu. Na sprzeczne przekazy nakłada się następny –  przekorny napis, w który układają się owe stróżki: LOVE KROWE.

Praca z dziecięcą uszczypliwością kpi z obserwatora – nic nie jest takie, na jakie wygląda. Znamienny jest przy tym tytuł różowej instalacji, bowiem fenotyp to zespół dostrzegalnych cech organizmu, powstałych jako wynik oddziaływania warunków środowiska na jego pierwotne właściwości.

Czyżby więc zaistnienie różowej instalacji w przestrzeni klubu oraz sam widz, swoim sposobem postrzegania, mieli wpływ na właściwości posiadane przez tajemnicze stwory?

„Fenotyp” zachęca odbiorcę do poszukania w sobie wewnętrznego dziecka, wrażliwości, która pozwala kreować swoje nowe światy i dostrzegać ukryte cechy tych już zastanych.

Fenotyp (gr. phainomai – przejawiać; typos – wzór, norma) to zespół cech anatomicznych, fizjologicznych i chemicznych, które wynikają z interakcji genotypu oraz warunków środowiskowych.