"Stru-ctu-re" (instalacja site-specific)

"Stru-ctu-re" (site-specific installation)

„Stru-ctu-re” is a site-specific installation presented in the Inner Space gallery.

Initially, viewers found it difficult to recognize where space began and where it ended. Installation elements – fragments of brick and ceiling – impersonated the space in which they were placed.

Their fragmentation, incompleteness allowed to see what was hidden inside the structure. It turned out that the columns and the ceilling contained water, which explained the high humidity in the basement.

 

„Stru-ctu-re” is my diploma project carried out at prof. Wojciech Kujawski’s Sculpture Studio at  the Academy of Fine Arts in Poznan (present name: the University of the Arts Poznan).

As a site-specfic installation, „Stru-ctu-re” uses space and exposes the processes of amorphous shaping and building structures for that what is fluid and elusive.

"Stru-ctu-re" instalacja site-specific

„Stru-ctu-re” to instalacja site-specific prezentowana w galerii Inner Space. Początkowo widzom trudno rozpoznać, gdzie przestrzeń się zaczynała, a gdzie kończyła. Elementy instalacji – fragmenty cegły i sufitu – podszywają się pod przestrzeń, w której zostały umieszczone. Ich fragmentaryczność, niekompletność pozwala zobaczyć, co kryje się wewnątrz konstrukcji, w strukturze. Okazuje się, że są to kolumny, a w słupach i stropie znajduje się woda, co tłumaczy wysoką wilgotność w piwnicy.

„Stru-ctu-re” to mój projekt dyplomowy realizowany w Pracowni rzeźby prof. Wojciecha Kujawskiego na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (obecnie: Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu).

Jako instalacja site-specfic „Stru-ctu-re”  wykorzystuje przestrzeń i  eksponuje procesy kształtowania amorficznego oraz budowania struktur dla tego, co jest płynne i nieuchwytne.