PAUL VOCA (born Paweł Wocial) in 1977, is an artist of Polish origin. He is a creator who utilizes various forms of expression, such as sculpture, installations, objects, drawings, scenography, video, and music videos.

Between 1998 and 2003, he studied at the Academy of Fine Arts in Poznań.

In 2008, in collaboration with the Art Stations Foundation of Grażyna Kulczyk, he created a sculpture titled „Spirit of Ecstasy.” As the youngest artist to collaborate with the foundation, he presented this work at a solo exhibition at Stary Browar in Poznań.

Also in 2008, he relocated to London, expanding his artistic activities into the field of design. During this period, he collaborated with Van Der Graaf Studio, where he realized numerous projects, including those for Lady Gaga, Alexander McQueen, the National Gallery in London, and The D*house Company.

In 2011, by invitation from Peter Weibel and Bernhard Serexhe, he participated in the prestigious exhibition titled „Car Culture. Medien der Mobilität / Car Culture. Media of Mobility,” which took place at ZKM – Center for Art and Media in Karlsruhe, Germany. Paul Voca was the only Polish artist to present his works alongside renowned creators such as Franz Ackermann, Erwin Wurm, Olaf Eliason, Li Hui and Peter Weibel.

In 2013, invited by Jan Moeyaert, he took part in the Watou Art Festival in Belgium, where, among other artists like Marina Abramović, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Banksy, and Louise Bourgeois, he showcased the sculpture „The Hummingbird.” Alongside two poets, Wisława Szymborska and Adam Zagajewski, he served as Poland’s ambassador at the festival.

In 2016, he participated in a monumental sculpture exhibition titled „5 tons of sculpture in Orońsko” at the Center of Polish Sculpture in Orońsko. Among the artists presenting their sculptures at this exhibition were Magdalena Abakanowicz, Marcin Berdyszak, Krzysztof M. Bednarski or Maciej Szańkowski.

In the years 2017-2018, he twice consecutively participated in one of Europe’s largest exhibitions of contemporary art, „NordArt” at Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany. He exhibited in the Polish Pavilion at NordArt 2022. 

He has numerous individual and collective exhibitions to his credit. His works have been showcased in various locations, including Monaco, London, Venice, Berlin, Paris, Cannes, Vienna, Copenhagen, Amsterdam, and Budapest. His art pieces can be found in private collections both in Poland and abroad, including Monaco, the USA, France, Italy, Austria, Germany, Australia, the UK, the Netherlands, and Belgium.

Paul Voca is a recipient of a scholarship from the Ministry of Culture and National Heritage. Beyond his artistic pursuits, he has also been involved in educational and community projects. 

PAUL VOCA (właśc. Paweł Wocial), urodzony w 1977 roku, jest artystą polskiego pochodzenia. Twórca posługujący się różnorodnymi formami wyrazu, takimi jak rzeźba, instalacje, obiekty, rysunki, scenografia, wideo oraz teledyski.

W latach 1998-2003 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu.

W 2008 roku, we współpracy z Art Stations Foundation Grażyny Kulczyk, stworzył rzeźbę o tytule „Spirit of Ecstasy”, którą jako najmłodszy współpracujący z fundacją artysta, zaprezentował na wystawie indywidualnej w Starym Browarze w Poznaniu.

Również w 2008 roku przeniósł się do Londynu, gdzie poszerzył swoją aktywność artystyczną o design. Współpracował wtedy z Van Der Graaf Studio, gdzie zrealizował szereg projektów, między innymi dla: Lady Gagi, Alexandra McQueena, National Gallery w Londynie czy The D*house Company.

W 2011 roku, na zaproszenie Petera Weibela oraz Bernharda Serexhe, wziął udział w prestiżowej wystawie pt. „Car Culture. Medien der Mobilität / Car Culture. Media of Mobility”, która miała miejsce w ZKM – Zentrum für Kunst und Medien w Karlsruhe, Niemcy. Paul Voca był jedynym artystą z Polski, który zaprezentował swoje dzieła obok takich twórców jak Franz Ackermann, Erwin Wurm, Olaf Eliason, Li Hui czy Peter Weibel.

W 2013 na zaproszenie Jana Moeyaert wziął udział w Watou Art Festival, Belgium, gdzie pośród innych artystów m.in.: Marina Abramović, Tracey Emin, Berlinde De Bruyckere, Banksy, Louise Bourgeois zaprezentował rzeźbę “The Hummingbird”. Wraz z dwójką poetów Wisławą Szymborką i Adamem Zagajewskim pełnił tam rolę ambasadora Polski.

W 2016 uczestniczył w wystawie monumentalnej rzeźby pt. „5 ton rzeźby w Orońsku” w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Wśród artystów prezentujących swoje rzeźby na tej wystawie byłi również Magdalena Abakanowicz, Marcin Berdyszak, Krzysztof M. Bednarski czy Maciej Szańkowski.

W latach 2017-2018 dwa razy z rzędu brał udział w jednej z największych wystaw sztuki współczesnej w Europie, „NordArt” w Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf w Niemczech, a na Nord Art 2022 w Pawilonie Polskim.

Na swoim koncie ma kilkadziesiąt międzynarodowych wystaw indywidualnych oraz zbiorowych. Jego prace prezentowane były m.in. w Monako, Londynie, Wenecji, Berlinie, Paryżu, Cannes, Wiedniu, Kopenhadze, Amsterdamie czy Budapeszcie. Jego prace znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce i zagranicą, m.in. w Monaco, USA, Francji, Włoszech, Austrii, Niemczech, Australii, Wielkiej Brytanii, Holandii i Belgii.

Stypendysta Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Poza działalnością artystyczną na swoim koncie ma również projekty dydaktyczne i społeczne.

Creation is a form of exploration through action. It evokes creative energy, brings out ideas from the corners of the mind, twists a stream of consciousness. The practice developed over the years has created my unique language.

Paul_Voca