Look at Me (New Capitoline Wolf)

"Look at Me (New Capitoline Wolf)"

Paweł Wocial (sculpture) &
Kamila Tuszyńska (project of the national costume of China)

The alternative sculpture „Look at Me (New Capitoline Wolf)” refers to the Capitoline Wolf.

The idea behind the „Look at Me (New Capitoline Wolf)”is a constant metamorphosis referring to the changes taking place in the modern world.  The word New as a part of the name emphasizes sometimes oppressive canons of beauty dictated by the Western media and popular culture.

New Capitoline Wolf, defeated by Western culture, lost her instinct. Wearing make-up, slimmed down and sucked out. Made by the modern canon of beauty generated by mass culture, the contemporary She-wolf feeds us not with milk, but with vanity.

As a fashion icon, She-wolf in each successive point shows the latest trends in fashion and make-up, she changes her hairstyles and accessories.

This alternative sculpture had its premiere in 2011 in London and from this time was exposed at many interesting events.

 „Look at Me (New Capitoline Wolf)” was inspiration for fashion collection under the same title. and the sculpture was the key element of the show. The image of „Look at Me (New Capitoline Wolf)”was on clothes and the sculpture was placed on a platform at the beginning of the catwalk.

The newest version of my alternative sculpture „Look at Me (New Capitoline Wolf)” version 2016 is with national costume of China designed by Kamila Tuszyńska especially for NordArt 2017 in relation with the 45th anniversary of the admission of the diplomatic relations between Germany and China.

Unique for West is the Capitoline Wolf as an ancient symbol of Rome, associated with its mythology and founding, compiles with finely crafted and brightly colored national costume of China, reserved nowadays for various cultural ceremonies, festivals and religious events. 

The New Capitoline Wolf 2016 is an allegory of New Silk Road – the way of cultural and aesthetic interactions between China and the rest of the world, which results in new quality in fashion, art and design and other fields of human activit

 

In the same year as „Look at Me (New Capitoline Wolf)” I created a limited edition of „Pony-Wof”. They are also hyper realistic sculptures, but they  refer not only to Capitoline Wolf, but generally to wolves. Pony-Wolf is an anthropomorphic hybrid of the wolf and pony.

Exhibitions:

NordArt 2017, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany, 2017

Watou Art Festival, Belgium, 2013

CK ZAMEK, Poznań, Poland, 2012

Paris Fashion Week, Paris, France, 2011

Soho Factory, Warsaw, Poland, 2011

Galeria Karowa, Warsaw, Poland, 2011

Unit 24 Gallery, London, UK, 2011 

"Look at Me (New Capitoline Wolf)"

Paweł Wocial (rzeźba) &
Kamila Tuszyńska (projekt narodowego kostiumu Chin)

Alternatywna rzeźba „Look at Me (New Capitoline Wolf)” nawiązuje do Wilczycy Kapitolińskiej.

Określenie „New” w nazwie rzeźby podkreśla, że obecne kanony piękna, dyktowane przez zachodnie media i kulturę popularną są z jednej strony opresyjne, a z drugiej odnoszą się do nowej jakości, uzyskanej na drodze kompilacji światowych cywilizacji. Nowa wilczyca, pokonana przez kulturę zachodnią, straciła naturalne instynkty. Nosi makijaż, biżuterię, schudła i odessała tłuszcz. Jest wykonana zgodnie z nowoczesnym kanonem piękna, generowanym przez kulturę masową.

Założeniem alternatywnej rzeźby „Look at Me (New Capitoline Wolf)” jest ciągła metamorfoza, korespondująca ze zmianami zachodzącymi we współczesnym świecie. Chociaż rzeźba nawiązuje swoją formą do Wilczycy Kapitolińskiej, podejmuje temat obecnego kanonu piękna, generowanego przez kulturę masową. Jej ponad dwumetrowe ciało, mimo że sugeruje matczyną dostępność, okazuje się nie mieć pokarmu.

Wilczyca, jako ikona mody wszędzie, gdzie jest wystawiana, prezentuje najnowszy trend w stroju i makijażu. Na każdym wydarzeniu kulturalnym prezentuje, specjalnie na nie zaprojektowaną, kreację: biżuterię, akcesoria, a nawet ubranie.

Od czasu premiery w Londynie w 2011 roku, alternatywna rzeźba „Look at Me (New Capitoline Wolf)” była eksponowana podczas wielu wydarzeń. Rzeźba zainspirowała także do stworzenia kolekcji modowej. Była nie tylko jej głównym motywem – podobizna Nowej Wilczycy Kapitolińskiej znalazła się na ubraniach – ale stanowiła również centralny element samego pokazu. Ustawiona na platformie górowała nad wychodzącymi na wybieg modelkami. 

Najnowsza odsłona mojej alternatywnej rzeźby „Look at Me (New Capitoline Wolf) 2016″ jest wersji z narodowym kostiumem Chin. Został on zaprojektowanym przez Kamilę Tuszyńską na wystawę Nord Art w Niemczech w 2016 r w związku z obchodzonym w 2017 roku 45-leciem nawiązania stosunków dyplomatycznych między Niemcami a Chinami.

Unikalna dla Zachodu Wilczyca Kapitolińska, starożytny symbol Rzymu, związany z jej mitem założycielskim, łączy się z delikatnie zdobionym, kolorowym chińskim strojem, stając się kompilacją wschodniej i zachodniej cywilizacji. Jest alegorią Nowego Jedwabnego Szlaku, czyli drogi kulturalnych i estetycznych interakcji pomiędzy Chinami a resztą świata, których rezultatem była nowa jakość w modzie, sztuce, designie i innych polach ludzkiej aktywności.

 

W tym samym roku, co „Look at Me (New Capitoline Wolf)” powstała limitowana edycja „Pony-Wof”.

Są to równie hiperrealistycznych rzeźby, ale  nawiązując już nie tyle co do Wilczycy Kapitolińskiej, lecz ogólnie do wilków. Pony-Wolf to antropomorficzna hybryda wilka i kucyka Pony.