"White Cube" (organic art)

"White Cube" (organic art)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

„White Cube” with other works from the organic art series was presented during our individual exhibition inaugurating the opening of a new gallery in Monte-Carlo.

Exhibition:

„Inside vs Outside”, Galerie 222, Monte Carlo, Monaco, 2017

"White Cube" (sztuka organiczna)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

„White Cube” razem z innymi pracami z serii sztuki organicznej był prezentowany podczas naszej wystawy indywidualnej inaugurującej otwarcie nowej galerii w Monte-Carlo.