"Pony-Wolf" (limited edition)

"Pony-Wolf" (limited edition)

Every hyper realistic sculpture of the limited edition „Pony-Wolf” is an hybrid of the wolf and pony.

The hyper realistic sculptures have the dimensions of the largest alpha male wolf  ever documented. All works are created in the colors in which the very first Pony toys occur i animated television series.

The first „Pony-Wolf” was created in the same year as „Look at Me (New Capitoline Wolf)”. It is also a hyper realistic sculpture of the contemporary Capitoline Wolf.

„Look at Me (New Capitoline Wolf)”, She-Wolf, as a fashion icon, always has a different creation and accessories at each exhibition.

Exhibitions:

Galeria ZP, Karlsruhe, Germany, 2011

"Pony-Wolf" (limited edition)

Każda hiperrealistyczna rzeźba „Pony-Wolf” z limitowanej edycji jest hybrydą wilka oraz kucyka Pony.

Rzeźby mają wymiary największego odnotowanego w historii wilka-samca alfa. Wszystkie prace są stworzone w kolorach, w jakich w bajkowym świecie występują kucyki Pony.

Pierwszy „Pony-Wolf” powstał w tym samym roku co „Look at Me (New Capitoline Wolf)”. Jest to równie hiperrealistyczna rzeźba współczesnej Wilczycy Kapitolińskiej. 

„Look at Me (New Capitoline Wolf) to Wilczyca-ikona mody, która na każdej wystawie ma nową kreację, przygotowaną specjalnie na to wydarzenie.