"Star" ("Gwiazda")

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-star-dziwna-rzezba-min

"Star" ("Gwiazda")

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

The contrversial, strange sculpture, which by its diversity evokes a range of diverse feelings in the viewer. The sculpture attracts, repels, surprises, shimmers with a thousand colors and impressions, like a real star does not leave anyone indifferent.

 

This strange sculpture balances on the border between the shiny, studied pose of the star, social masks put on in adult life and the honesty, sensitivity and openness of the child.

Exhibitions:

„Mów do mnie zabawkami”,  [„Talk to Me with Toys”], Sarapata Art Gallery, Warsaw, Poland 2019

"Star" ("Gwiazda")

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

Kontrowersyjna, dziwna rzeźba, która swoją odmiennością wzbudza w widzu wachlarz zróżnicowanych odczuć. Rzeźba przyciąga, odpycha, dziwi, mieni się tysiącem kolorów i impresji, jak prawdziwa gwiazda nie pozostawia nikogo obojętnym.

Praca balansuje na granicy pomiędzy błyszczącą, wystudiowaną pozą gwiazdy, maskami społecznymi zakładanymi w dorosłym życiu a pozbawioną wszelkiego wyrachowania szczerością, wrażliwością i otwartością dziecka.