"Mekka Game" (engaged art)

"Mekka Game" (engaged art)

Sculptural installation „Mecca Game” (engaged art) stood in the centre of the gallery. It was a table for playing balls and its shape resembled the Kaaba, the most important Islamic shrine in Mecca. Bread balls soaked with Arab body oils became a symbol of Muslim womanhood.

The installation „Mecca Game”, as en engaged art, drew attention to the social tendency to accept different phenomena without questioning and deeper reflection on them. This seemingly careless game remained with participants for a long time. The Arab oils deeply penetrated the skin, reminding players of the „Mecca Game” experience,

The authors of  the installation „Mecca Game” (engaged art) appeared under pseudonyms Margaret Oslo i Steffi Murch.

Exhibitions:

„Passion for Freedom”, Galeria Unit24, London, UK, 2010

"Mekka Game" (engaged art)

Sztuka zaangażowana – instalacja „Mekka Game” znajdowała się w centralnej części Unit24 Gallery. Był to stół do gry w kulki, którego bryła powstała na wzór Kaaby, najważniejszej świątyni w Mekce. Kulki ulepione były z chleba nasączonego arabskimi olejkami. „Mekka Game” zwraca uwagę na społeczną tendencję do akceptowania różnych zjawisk bez podawania ich głębszej refleksji. Zapach mocno wsiąkających w skórę olejków pozostawał z widzami jeszcze wiele dni. 

Autorzy „Mekka Game” wystąpili pod pseudonimami Margaret Oslo i Steffi Murch.