"Union... Company" (site-specific installation)

"Union... Company" (site-specific installation)

The „Union … company” site-specific installation maximally exploits a typical home space, placing commonly available household items, both organic and physical.

These elements of the site-specific installation  buried in the corners require the viewer to be actively involved and notice them.

Everyday objects, obvious signs of someone’s presence, are embedded in the space in which they were abandoned. They are its extension and are fully integrated with it, and smaller objects are absorbed by larger ones.

The mimicry strategy in this site-specific installation turns out to be a intentional operation, knocking the viewer out of automatism, forcing him to consciously look and actively participate in contact with works of art. 

"Union... Company" (site-specific installation)

Instalacja site-specific „Union… company” maksymalnie eksploatują typową, domową przestrzeń, umieszczając w niej powszechnie dostępne rzeczy gospodarstwa domowego, zarówno organiczne, jak i fizyczne. Te pochowane w rogach elementy instalacji wymagają od widza aktywnego udziału, dostrzeżenia ich.

Przedmioty codziennego użytku, oczywiste oznaki obecności kogoś, są wtopione w przestrzeń, w której zostały porzucone, stanowią jej przedłużenie i są z nią całkowicie zintegrowane, a mniejsze przedmioty są pochłaniane przez większe.

Strategia mimikry w tej instalacji site-specific okazuje się celowym zabiegiem, wybijającym widza z automatyzmu,  zmuszającym go do świadomego patrzenia i aktywnego uczestnictwa w kontakcie z dziełami sztuki.