"The Hummingbird" ("Koliber"). Wax sculpture

Pawel-Wocial-Koliber-rzezba-z-parafiny-min

"The Hummingbird" ("Koliber"). Wax sculpture

The wax sculpture„The Hummingbird” („Koliber”) oscillates around the issue of what extent the internal image (self-image) is a result from the  way a person perceives himself.

The answer to the question: „Who do you believe you are?” has influence on every decision and action, we live according to our own image of ourselves.

Social pressure and social expectations are so high that the hummingbird, the bird with the fastest metabolism in nature, wanting to cope with them, pathologically put on weight from excess stress.

The was sculpture „The Hummingbird” has symptoms of all ailments and diseases related to morbid obesity.

The second important aspect reflected in this was sculpture is the symptomatic  in contemporary culture thecategory of lack and of excess.

Pawel-Wocial-The-Hummingbird-Koliber-rzezba-z-parafiny-szkic-min

Wystawy:

Watou Art Festival, Belgia, 2015

"The Hummingbird" ("Koliber"). Rzeźba z parafiny

Rzeźba z parafiny „Koliber” („The Hummingbird”) oscyluje wokół zagadnienia, w jak wielkim stopniu wewnętrzny  obraz siebie (self-image) jest wynikiem sposobu, w jaki człowiek siebie postrzega.

Odpowiedź na pytanie: „Kim wierzysz, że jesteś?” ma wpływ na każdą decyzję i działanie, żyjemy na miarę własnego wyobrażenia o sobie.

Presja społeczna i oczekiwania społeczne są tak wysokie, że koliber, ptak o najszybszej przemianie materii w przyrodzie, chcąc im sprostać, z nadmiaru stresu patologicznie przytył. Ma symptomy wszelkich dolegliwości i chorób związanych z chorobliwą otyłością.

Drugim ważnym aspektem poddanym refleksji w tej rzeźbie z parafiny jest symptomatyczna we współczesnej kulturze kategoria braku i nadmiaru.