"504 likes, 0 shares" (artistic installation)

"504 likes, 0 shares" (artistic installation)

The artistic installation „504 likes, 0 shares” in the title has activities relating to Facebook. In art, they are a commentary on cyberspace delusions, hallucinations and promises of corporality. The installation is a reflection on interpersonal relationships in the era of social media in which the term „accessibility” / „availability” is redefined.

At the same time, the stiffening – the preservation – of the mattress allowed to fix the traces of its user. The artistic installation „504 likes, 0 share” becomes a metaphor for a specific stage of life, pleasant memories, sweet moments, the symbols of which are chocolate roses or frosting.

Exhibitions:

„504 likes, 0 shares”, Sopocki Dom Aukcyjny, Warsaw, Poland, 2013

"504 likes, 0 shares" (instalacja artystyczna)

Instalacja artystyczna „504 likes, 0 shares” w tytule ma nazwy czynności odsyłające do portalu Facebook. W sztuce są one komentarzem do cyberprzestrzennych złudzeń, halucynacji i obietnic cielesności. Instalacja jest refleksją na temat relacji międzyludzkich w erze social-mediów, w których redefiniuje się termin „dostępności”.

 

Jednocześnie usztywnienie – zakonserwowanie – materaca na pozwala utrwalić ślady jego użytkownika. Instalacja artystyczna „504 likes, 0 share” staje się metaforą określonego wycinka życia, miłych wspomnień, słodkich chwil, czego symbole są czekoladowe różyczki czy lukier.