"Tree" ("Drzewo")

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-tree-drzewo-min

"Tree" ("Drzewo")

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

The Tree sculpture consists of molds of several different real trees.

Blue color refers to social media icons that set specific and desired role models in the minds of users.

In this sculpture the blue element is a trace of the tree in molds determining the ideal direction of growth.

The tree in this form is a non-existent artistic object, created to meet the needs and expectations of the environment.

Exhibitions:

Art Market Budapest, Budapest, Hungary, 2017

"Tree" ("Drzewo")

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska

Rzeźba „Drzewo” składa się ze zdjętych form z kilku różnych prawdziwych drzew.

Niebieski kolor położony od szablonu odsyła do ikon mediów społecznościowych, które w świadomości użytkowników wytyczają określone i pożądane wzorce osobowe. 

W rzeźbie niebieski element to ślad drzewa w formach wyznaczający idealny kierunek wzrostu.

Drzewo w tej postaci to nieistniejący w rzeczywistości obiekt, wykreowany w celu zaspokojenia potrzeb oraz oczekiwań środowiska.

Wystawy:

Art Market Budapest, Budapeszt, Węgry, 2017