"We are all Peter Pans" (Wszyscy jesteśmy Piotrusiami)

Pawel-Wocial-wszyscy-jestesmy-piotrusiami-rzezba-min

"We are all Peters Pans" (Wszyscy jesteśmy Piotrusiami)

Two objects appeared in a bright room. The first one was a great toy made of attributes of the most important childhood idols. The body was stuffed with childhood dreams, longings and fears. The toy-hybrid filled with helium soared under the gallery ceiling. Its contact with the audience was limited to an umbilical cord hanging freely from the belly of the toy.

The second part of the installation was a colorized wedding photo presenting the toy-hybrid and the author of the installation.

 

The work takes on the topic of doing homework, as we know it from the past, our childhood, managing the wealth of experience and, consequently, conscious construction of identity.    

Our life is conditioned by the past, which is why we cannot completely free from childhood, from being Peter Pans. We build the future based on what we once experienced. The childhood period is the most important moment creating our psyche, influencing who we are.        

Exhibitions:

„Wszyscy jesteśmy Piotrusiami” [„We are all Peters Pans” or „We are all Peter Pans”], BWA Zielona Góra, Poland 2009

"We are all Peters Pans" (Wszyscy jesteśmy Piotrusiami)

W jasnym pomieszczeniu pojawiły się dwa obiekty. Pierwszym z nich była wielka zabawka ulepiona z atrybutów najważniejszych idoli z dzieciństwa. Zabawka–hybryda, wypełniona helem szybowała pod sufitem galerii. Jej kontakt z odbiorcą ograniczony był do pępowiny swobodnie zwisającej jej z brzucha. Drugim elementem było koloryzowane ślubne zdjęcie zabawki i autora instalacji.

Nasze życie uwarunkowane jest przeszłością, dlatego nie potrafimy do końca „odciąć pępowiny”, do końca przestać być Piotrusiami Panami. Przyszłość budujemy opierając się na tym, czego doświadczyliśmy kiedyś. Okres dzieciństwa to najważniejszy moment tworzący naszą psychikę, wpływający na to kim jesteśmy.

Dziecięce pragnienia, marzenia wyrażają się w zabawie. Zabawka jest reprezentacją oczekiwań, tęsknot, obaw. Każdy pamięta ulubione zabawki, bez względu na to, czy był to kawałek drutu, czy „mówiąca lalka Barbie”. Zawsze będziemy je pamiętać.

Praca „Wszyscy jesteśmy Piotrusiami” doskonale obrazuje ten mechanizm. „Every zabawka” unosząca się ponad wodzami (rzeźba z silikonu i części maskotek wypełniona helem) symbolizuje dzieciństwo od którego nie można się uwolnić. Można natomiast wspomnienie to oddalić lub przybliżyć (zmienić położenie rzeźby pociągając za zwisający z rzeźby sznurek symbolizujący pępowinę)  w zależności od potrzeb, chęci lub sytuacji. 

Dopełnieniem tego mechanizmu jest zdjęcie pary nowożeńców. Fotografia przedstawia Pana Młodego (Pana Piotra) wraz z małżonką („every zabawką” ubraną w suknie ślubną). Mężczyzna jest symbolem dorosłości poprzez wejście w stan małżeński, jednak w głębi duszy wciąż pozostaje Piotrusiem Panem.