"Girl" ("Dziewczynka")

"Girl" ("Dziewczynka")

The controversial sculpture,  the weird sculpture, the strange sculpture, which raises a lot of controversy. The legs in colorful children’s tights, due to their color, are culturally assigned to the girl, while the body structure may indicates a torso of a boy.

The basis of the sculpture symbolizes all historical, family and cultural restrictions, top-down values that hold the individual to the ground, shaping it according to its assumptions.

These restrictions do not allow to move, take a step forward.

They do not allow to go beyond the comfort zone, instilled stereotype from an early ages and seemingly obvious assumptions such as: if it is a girl, she likes pink, if it is a boy, he does not like pink.

If you can break free from these strange restrictions, break with everything, you can finally start living your values and make your dreams come true.

Exhibitions:

NordArt 2022, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany (Polish Pavilion)

Art Market Budapest 2017, Budapest, Hungary

"Girl" ("Dziewczynka")

Dziwna rzeźba, która wzbudza wiele kontrowersji. Nogi w kolorowych dziecięcych rajtuzach, ze względu na kolor są kulturowo przypisane dziewczynce, natomiast budowa ciała może wskazywać na chłopięcy tors. 

Podstawa rzeźby symbolizuje wszystkie ograniczenia historyczne, rodzinne, kulturowe, narzucane odgórnie wartości, które trzymają jednostkę przy ziemi, kształtując ją wedle swoich założeń.

To ograniczenia nie pozwalają ruszyć się z miejsca, zrobić kroku do przodu.

To one nie pozwalają wyjść poza strefę komfortu, wpajanych od dzieciństwa dziwnych stereotypów i pozornie oczywistych założeń typu: jeśli dziewczynka, to lubi różowy kolor, jeśli chłopczyk, to nie lubi różowego.

Jeśli uda się wyswobodzić z tych ograniczeń, zerwać ze wszystkim, w końcu można zacząć żyć według swoich wartości i realizować własne marzenia.