"When Love Starts Barking" (installation)

Pawel-Wocial-kiedy-milosc-szczekac-zaczyna-instalacja-min

"When Love Starts Barking" (installation)

The art installation is situated in a bright, clean room, not cluttered yet. Against the wall a two-wing painting inspired by Flemish altars for private devotion.

On top of it stands an equestrian statue commemorating the grandeur of Papa Smurf. A little horse stands in front of the painting, staring at the chief. Made of military toys, created in the image and likeness of the idol.

The art installation „When Love Starts Barking” with a sarcastic sense of humour tells the story of the clash of two sensitivities: mature, and the one which is formed in childhood.

 The installation with a sarcastic sense of humour takes on the topic of serious educational games, it analyses patterns of games that form a child’s identity and undermine the innocence of parents.

Exhibitions:

„Dependence”, E.M. Galerie Poznań, Poznań, Poland, 2007

""Kiedy miłość szczekać zaczyna" (instalacja)

Instalacja eksponowana była na wystawie w przestrzeni jasnego, pustego, jeszcze niezagraconego pokoju. Pod ścianą znajduje się dwuskrzydłowy obraz inspirowany flamandzkimi ołtarzami do prywatnej dewocji. Na nim pomnik konny, upamiętniający wielkość Papy Smerfa. Naprzeciw obrazu jest wpatrzony w wodza konik, zbudowany z armii zabawek, a stworzony na wzór i podobieństwo idola.

Chociaż w tytule „Kiedy miłość szczekać zaczyna” pojawia się słowo „miłość”, bardziej opowiada ona historię ścierania się dwóch wrażliwości, dojrzałej i dziecięcej, która dopiero powstaje.

Instalacja podejmuje temat poważnych gier wychowawczych, analizuje wzory zabaw, które lepią tożsamość dziecka i podważają niewinność rodziców.