"Where Fake was Born. The New Venus of Willendorf" (large sculpture)

Pawel-Wocial-Kamila-Tuszynska-Venus-sculpture-crocs-min

"Where Fake was Born. The New Venus of Willendorf" (large sculpture)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska​

The large Venus Sculpture, „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”, had its premiere at NordArt in Germany in 2018.

At this exhibition „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)” was presented with „3.0” (large heart), sculpture also created with Kamila Tuszyńska, and my sculpture„Spirit of Ecstasy”, (Rolls-Royce sculpture).

The sculpture „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”  presents the modern version of the goddess the Venus of Willendorf, „New” Venus of Willendorf is in the same proportions as “original” figurine, only enlarged  – she is 3,5 meters high.

The Venus sculpture, standing in fake “Crocs”, one of the most frequently counterfeited shoes, is made of resin and beef intestines.

The main function of intestines is filtering: absorption of nutrients and minerals and eliminates toxins and the main role of „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)” is also filtering.

Today there are so many products, trends, behavior, poses, facts, fake news that it is hard to distinguish what is original, authentic, and what is fake.

The New Venus of Willendorf, like original Venus of Willendorf is not only an allegory of fertility and plenty, but plenty of choices between copies and original, but also symbolizes filtering, selection what fake is and what fake is not. Fake does not mean less quality or authenticity. It is all about the decision.

The one, who decides, whether Venus of Willendorf is the only real Venus, and then the New Venus of Willendorf is fake as a modern imitation of that “Old Venus”, or this New Venus of Willendorf is equally authentic, because now the world needs filtering Venus.

Based on this large Venus sculpture we creared limited ediotion of small sculptures (H: 37 cm)  „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”.

Exhibitions:

Nord Art, Kunstwerk Carlshütte, Büdelsdorf, Germany, 2018 

"Where Fake was Born. The New Venus of Willendorf" (large sculpture)

Paweł Wocial & Kamila Tuszyńska​

Wielkoformatowa rzeźba Wenus „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”miała swoją premierę podczas Nord Art 2018 w Niemczech. Była prezentowana razem z dwoma innymi moimi rzeźbami: „Spirit of Ecstasy” oraz „3.0” (Duże serce), której współautorką jest również Kamila Tuszyńska.

Rzeźba „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)” przedstawia nowoczesną wersję bogini Wenus z Willendorfu. „Nowa” Wenus z Willendorfu jest w takich samych proporcjach co „stara” Wenus, ale w powiększonej skali – jej wysokość to 3,85 m.

Na jej podstawie powstała limitowana edycja naszych mniejszych rzeźb (wys. 37 cm)  „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”.

Rzeźba stoi w nieoryginalnych „Crocsach”, jednych z najczęściej podrabianych butów na świecie. Została wykonana z jelit wołowych, których główną rolą jest filtrowanie, eliminowania toksyn, odrzucanie zbędnych elementów.

Tak samo główną rolą „Where Fake was Born (the New Venus of Willendorf)”, czyli Nowej Wenus z Willendorfu, jest filtrowanie.

 W obecnych czasach jest tak wiele produktów, trendów, zachowań, faktów, fake-newsów, że trudno jest odróżnić to, co oryginalne od tego, co fałszywe, nieautentyczne.

Rzeźba Nowa Wenus z Willendorfu, podobnie jak oryginalna Wenus z Willendorfu, jest nie tylko alegoria płodności i obfitości, w tym  możliwych wyborów między nieskończenie wieloma kopiami a oryginałem, ale także symbolizuje filtrowanie, selekcję tego, co jest fałszywe, a co nie.  Fałszywe nie oznacza gorszej jakości ani nieautentyczności, ale kluczowa jest decyzja. 

 

Trudno zdecydować, czy Wenus z Willendorfu jest jedyną prawdziwą Wenus, a wówczas “Nowa” Wenus z Willendorfu jest fałszywa jako współczesna imitacja tej „Starej” Wenus, czy też ta Nowa Wenus z Willendorfu jest równie autentyczna, ponieważ w obecnym świecie nawet Wenus wymaga filtrowania.