"Soulmates" (diptych)

"Soulmates" (diptych)

The resin sculpture „Soulmates” is a diptych consisting of two sculptures: „Soulmate I” and „Soulmate II”.

The sculpture is not only praise of perfect love, kinship of souls and bodies. This diptych is a re-evaluation of the stereotypical concept of love.

The pink color is culturally identical with simplification of love to candy-coloured pop culture cliché, and flat relationship. Meanwhile, the apparent uniformity of color exhibited in the resin sculpture consists of as many shades of pink as possible.

Exhibitions:

„Mów do mnie zabawkami”, Sarapata Art Gallery, Warsaw, Poland, 2019

"Soulmates" (dyptyk)

Rzeźba z żywicy „Soulmates” to dyptyk składający się z dwóch rzeźb: „Soulmate I” oraz „Soulmate II”.

Rzeźba jest nie tylko pochwałą miłości idealnej, pokrewieństwa dusz i ciał. Dyptyk ten jest przewartościowaniem stereotypowej koncepcji miłości.

Różowy kolor kulturowo jest tożsamy ze spłyceniem miłości do popkulturowej sztampy, landrynkowej, płaskiej relacji.

Tymczasem eskponowana w rzeźbie pozorna jednolitość koloru składa się z jak największej liczby możliwych odcieni różu.